•  
 •  
 •  
 •  

YAYINLARIMIZ

 •  

   


 • MATRAH/VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN OLARAK YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

  6736 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde Matrah/Vergi Artırımına ilişkin işlemlerin ne şekilde yapılacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu maddeye göre mükelleflerin matrah artırımı uygulamasından yararlanabileceği vergi türleri ve vergilendirme dönemleri aşağıda  şematik olarak gösterilmiştir.

  VERGİ TÜRÜ

  VERGİLENDİRME DÖNEMİ

  GELİR VERGİSİ

  2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yılları

  KURUMLAR VERGİSİ

  2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Hesap Dönemleri

  KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
  (KVK;  md. 15/1-a,b, md.30/1-a)

  2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tüm Vergilendirme Dönemleri

  GELİR VERGİSİ STOPAJI
  (GVK; md. 94/ 1, 2, 3, 5, 11, 13)

  2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tüm Vergilendirme Dönemleri

  KATMA DEĞER VERGİSİ

  2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tüm Vergilendirme Dönemleri

   

  Ayrıca yine aynı madde de yer alan düzenlemelere göre 6736 sayılı kanun kapsamında hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmeyeceği; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.


  Yıllar

  Beyan Edilen Matrah

  Artırım Oranı (%) (A)

  Artırılan Matrah (TL) (B)

  Ödenecek Vergi (%20) (C=A*B)

  2011

  ZARAR

  35

  14.000,00

  2.800,00

  2012

  ZARAR

  30

  14.820,00

  2.964,00

  2013

  ZARAR

  25

  15.740,00

  3.148,00

  2014

  ZARAR

  20

  16.740,00

  3.348,00

  2015

  ZARAR

  15

  18.970,00

  3.794,00

   

  TOPLAM

  16.054,00


  Mükellefin bu tutarları defaten ödemek istemesi halinde yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır.

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

   

  689

   

  -

  DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
  ZARARLAR
  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

   

   

   

   

  16.054,00

   

   

   

   

  360

  -

  ÖDENECEK VERGİ VE
  FONLAR

  16.054,00

  *2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Gelir Vergisi Matrah Artırımı Tahakkuku

  --------------------------------------------

  /

  ----------------------------------------

   

  360

  -

  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

   

   

   

  16.054,00

   

   

   

   

  102

  -

  BANKALAR

  16.054,00

  *2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yılları Gelir Vergisi Matrah Artırımı Vergisinin Ödenmesi

   

  --------------------------------------------

  /

  ----------------------------------------

   

   

  Mükellefin söz konusu tutarları on sekiz taksitte ödemek istemesi durumunda ise ödemesi gereken toplam tutar (16.054,00 * 1,15 =) 18.462,10 TL, her bir taksit tutarı ise (18.462,10 / 18 =) 1.025,67 TL olarak hesaplanacak ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılacaktır.

     ----------------------------------------                 /              ---------------------------------------

   180/280    -GELECEK AYLARA/YILLARA AİT
  GİDERLER                                                                                                                                18.462,10


  368 -VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 6.243,22

   

  438 -KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI 9.8710,78

  381/481    -    GİDER TAHAKKUKLARI(Katsayı Farkı) 408,00


  *2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Gelir Vergisi Matrah Artırımı Tahakkuku
  --------------------------------------------              /             ----------------------------------------   

   

   

   Söz konusu yapılandırmaya ilişkin olarak ilk taksit ödemesinde yapılacak kayıt ise aşağıdaki gibi olacaktır.

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

   

  368

   

  -

  VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ
  VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

   

   

   

   

  891,89

  381

  -

  GİDER TAHAKKUKLARI
  (Katsayı Farkı)

   

   

   

  891,89

   

   

   

  102

  -

  BANKALAR

  1.025,67

  *2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Gelir Vergisi Matrah Artırımı 1.Taksit Ödemesi

   

  689

   

  -

  DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

   

   

   

  1.025,67

   

   

   

  180

  -

  GELECEK AYLARA AİT
  GİDERLER

  1.025,67

  *2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Gelir Vergisi Matrah Artırımı 1.Taksit Ödemesi

   

  --------------------------------------------

  /             -

  ---------------------------------------

   

   


İletişim Bilgisi

 1. IBOSB Birlik San. Sit.
  Birlik 1 İş Merkezi
  No : 5 Kat : 4/63
  Beylikdüzü / İSTANBUL
 2. 0212 875 11 41
  0532 594 34 91
info@altanmusavir.com
 İletişim Formu

Bizlere ulaşabilmeniz için lütfen yandaki formu tıklayarak gerekli alanları doldurunuz...