ALİ ALTAN MALİ MÜŞAVİR

                      İşinizde değer yaratan unsurları biliyor musunuz?
                      Şirketinizin değerini biliyor musunuz?
                      Satın almayı planladığınız şirketin finansal risklerini                       biliyor musunuz?Türkiye'mizi layık olduğu mertebe-i resanete isâl edebilmek için, behemehal iktisadıyatımıza birinci derecede ve en çok ehemmiyet vermek   mecburiyetindeyiz, zamanımızın tamamen bir iktisat devrinden başka bir      şey değildir.

6736 Sayılı Kanun
Vergi ve Sgk Affı
2016 Torba Yasa Metni


Çok sayıda sigortalı borçlunun dört gözle beklediği Torba yasa dün Meclis Genel kurulunda kabul edildi. 160 maddeden oluşan torba yasa tasarısında pek çok af bulunuyor. Torba yasada Bağkur affı- SSK affı- Vergi affı ve öğrenim kredisi affı yer almaktadır...

devamı

İşçinin Ücretli İzin
Hakkı Ve Detayları

İçinde bulunduğumuz dönemin yaz ayları olması nedeniyle işçi – işveren ilişkisinde en güncel konu yıllık ücretli izin konusudur. İşçinin, işyerinde çalışması sonucu emeği karşılığında ücret alacağı dışında 4857 sayılı İş Kanunu ile sağlanan çeşitli hak ve alacakları mevcuttur. Bu haklardan biri de yıllık ücretli izin hakkıdır...

devamı

Erken Emekli
Olmanın Yolları

Mali Müşavirlik mesleğini icra ederken en sık karşılaştığımız soruların başında emeklilik tarihinin hesaplanması konusu gelmektedir. Toplumda ikinci baharı daha huzurlu yaşamak, geleceği garanti altına almak ve doğası gereği insanın en verimsiz olduğu dönemlerde gelir elde etmek ve ...

devamı